Workshop strategie en beleid

Het (strategisch) beleid vertoont een bepaalde cyclus, die steeds herhaald wordt; de beleidscyclus wordt ondersteund door een rapportagecyclus met management rapportages en periodieke evaluatie.

Strategisch beleid komt tot stand door systematisch een bepaalde cyclus te doorlopen, die begint bij een externe oriëntatie, gevolgd door een interne oriëntatie. Door deze resultaten met elkaar te confronteren in een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Oportunities and Threats), bepaalt u uw strategische opties en afhankelijk van de visie die u aanhangt maakt u keuzes voor het strategisch beleid.

Eenmaal keuzes gemaakt moet u ervoor zorgdragen dat het strategisch beleid wordt vertaald naar alle bedrijfsactiviteiten, zodat u een samenhangend geheel krijgt, gericht op de realisatie van uw strategische doelstellingen.

Tijdens deze workshop maakt u kennis met alle principes van strategische beleidsvorming. U kunt deze workshop separaat afnemen of in combinatie met de workshop interne / externe analyse.

Inhoud van de workshop

Aan het begin van de workshop staan we stil bij de beleidscyclus, de planning en control cyclus en de daarbij horende rapportagecyclus. Ook wordt het INK model toegelicht (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en bepaalt u de positie van de organisatie (en de verschillende onderdelen) vanuit dit model.

Tijdens de workshop lopen we met elkaar alle facetten van de interne en de externe analyse door en tussen de trainingsdagen in worden de verschillende onderwerpen uitgevoerd door de deelnemers. Uiteindelijk voeren we gezamenlijk de SWOT analyse uit. Hierna kunnen de strategische opties worden bepaald en het actieplan voor de verdere implementatie worden besproken. Deze workshop duurt 4 dagen, alternerend aangeboden met een interval van steeds 2 tot 3 weken tussen elke trainingsdag.

De deelnemers ontvangen  een reader met een beschrijving van de behandelde materie. Ook worden de nodige tools verstrekt op een memory-stick. De training kan desgewenst specifiek worden ingericht voor laboratoria.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor managers, eindverantwoordelijken in uw organisatie betrokken bij of verantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming.

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Missie, visie en beleid
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Uitleg INK model en positiebepaling
 • Uitleg van de cyclus voor strategische beleidsvorming
 • Planning en control cyclus en rapportagecyclus
 • (Intern) ondernemerschap, kader voor beleidsvorming
 • Bespreken (of uitvoeren, indien materiaal beschikbaar) van de externe analyse
 • Marktdefinitie, uw klanten
 • Concurrenten
 • Concurrentie
 • Substituten
 • Stakeholders
 • Afhankelijkheid van uw klanten
 • Classificatie van uw product- / marktcombinaties
 • Externe analyse:
 • Concurrentie analyse volgens Porter

Dag 2:

 • Externe analyse: Stakeholder analyse
 • Bespreken (of uitvoeren, indien materiaal beschikbaar) interne analyse:
 • Sales proces
 • Competentiematrix
 • Producten en diensten
 • Interne analyse: productmix definiëren, portfolio en BCG-matrix

Dag 3:

 • Interne analyse:
  • Sales proces
  • Personele analyse / competentie analyse
 • Theorie SWOT analyse en confrontatie analyse

Dag 4:

 • SWOT analyse uitvoeren en confrontatie analyse uitvoeren
 • Strategie bepalen
 • Vertalen strategische keuzes naar strategisch beleid en beleid op organisatie onderdelen

Deze 4-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de deelnemers worden in overleg met u geselecteerd.

Opmerking:

Op het moment dat u als organisatie al beschikt over de nodige input, is het mogelijk deze input te gebruiken om tot strategische keuzes te komen. Mogelijk kan dan het tussentijds huiswerk vervallen. Met input wordt dan bedoeld:

 • Informatie over uw concurrenten
 • Informatie over concurrerende krachten / ontwikkelingen in de omgeving, wet en regelgeving
 • Informatie over uw producten, uw marktpositie ten opzichte van uw concurrenten
 • Informatie over uw productie, uw afzet, uw kosten
 • Informatie over beschikbare competenties
 • Informatie over de effectiviteit van uw sales proces
 • Specifieke input die u gebruikt voor de managementbeoordeling / directiebeoordeling

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.