Strategie en beleid

Strategie en beleid

Als eindverantwoordelijke van (een onderdeel van) uw organisatie bent u verantwoordelijk / nauw betrokken bij de strategische beleidsvorming en de implementatie van het strategisch beleid. Eenmaal een koers uitgestippeld is het van belang dat deze ook gerealiseerd wordt.

Binnen uw organisatie zijn mogelijk verschillende managers op verschillend niveau binnen de organisatie. Van deze managers wordt verwacht dat zij actief participeren in de beleidsontwikkeling en de beleidsuitvoering, zodat zij het beleid dragen en uitdragen binnen de organisatie en als “intern ondernemer” hun team / organisatieonderdeel aansturen.

Hubers Consultancy heeft veel ervaring bij ondersteuning van strategische beleidsvorming en kan u begeleiden in de vorm van training en advies.

Momenteel ontwikkelt Hubers Consultancy een compleet trainingspakket voor managers in de zorg. Dit pakket bestaat in totaal uit 9 modules, die dan uiteindelijk een volledige masterclass vormen. Elke module heeft het karakter van een workshop.

  1. Strategie en beleid
  2. Procesmanagement
  3. Personeelsmanagement
  4. Management van middelen
  5. Financieel management
  6. Kwaliteitsmanagement
  7. Risicomanagement
  8. Continu verbeteren en ontwikkelen
  9. Lean management

De trainingen hebben vooral het karakter van een workshop, omdat in principe wordt uitgegaan van uw eigen organisatie, uw eigen beleidsvorming, uw eigen strategie of het ontwikkelen daar van in gezamenlijkheid. Momenteel zijn de modules 1, 2, 6 en 7 beschikbaar.

Trainingen strategie en beleid

 

Advies strategie en beleid