Uitvoering externe analyse

Uitvoering van een externe analyse

Wilt u voor het bepalen van uw strategische opties een externe analyse uitvoeren en hierin op professionele wijze begeleid worden?

Hubers Consultancy heeft ruime ervaring in het proces van strategische beleidsvorming en de de uitvoering van zowel de interne als de externe analyse.

Onze werkwijze

Bij de externe analyse of marktanalyse wordt gekeken naar de macro- en meso-omgeving van een bedrijf. De analyse gebeurt in een aantal stappen:

In eerste instantie vindt de marktdefinitie plaats;

  • Op welke markt opereert u?
  • Wie zijn uw (potentiële) klanten?
  • Wat vragen zij voor producten en/of diensten?
  • Welke spelers zijn relevant op de markt en hoe verhouden zij zich tot elkaar?

Vervolgens wordt de potentiële marktvraag / het marktpotentieel gedefinieerd. Als het een nieuwe markt betreft kunnen uw huidige producten beoordeeld worden als potentieel voor de nieuwe markt (met eventueel aanpassingen). Ook eventuele nieuwe producten kunnen gedefinieerd worden. In de bestaande markt worden de huidige producten beoordeeld en de mogelijkheid voor nieuwe producten of innovatie van producten.

Bij de afnemersanalyse maken wij gebruik van de 6 W’s van Ferrel:

  • Wie zijn uw potentiële klanten?
  • Wat doen de huidige en de potentiële klanten met uw producten en diensten?
  • Waar worden de producten / diensten afgenomen?
  • Wanneer worden de producten / diensten afgenomen?
  • Waarom nemen de klanten de producten / diensten af bij uw organisatie?
  • Waarom nemen de potentiële klanten juist niet af bij uw organisatie?

Voor de concurrentie analyse maken wij gebruik van het 5-krachtenmodel van Porter. Op deze wijze krijgt u een duidelijk beeld van u ten opzichte van uw concurrenten en van uw afhankelijkheid van toeleveranciers en specifieke afnemers.

In de concurrenten analyse wordt nagegaan of er specifieke krachten zijn die van invloed zijn op het functioneren van uw organisatie in de markt en of er mogelijke alternatieven zijn voor uw klanten voor de producten en diensten die u aanbiedt. Ook externe ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn worden hierin meegenomen.

 

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.