Uitvoering SWOT analyse

Uitvoering van een SWOT analyse

Wilt u voor het bepalen van uw strategische opties een SWOT analyse uitvoeren met uw management team en wilt u hierin op professionele wijze begeleid worden?

Hubers Consultancy heeft ruime ervaring in het proces van strategische beleidsvorming en de keuzes die hierin gemaakt moeten worden. Wij kunnen een SWOT analyse geheel op maat samen et u uitvoeren.

Onze werkwijze

Vooraf bepalen wij welke aspecten meegenomen worden in de SWOT analyse; mogelijk zijn er resultaten beschikbaar vaan een interne en/of een externe analyse; mogelijk wilt u een SWOT analyse uitvoeren op een aantal functionele gebieden, zoals ICT, personeel/competenties, sales en marketing. OP basis van deze informatie richten wij een discussiedocument in als input voor de SWOT-analyse. Het uitvoeren van de SWOT – analyse gebeurt doorgaans in één of twee beleidssessies. Aan het eind worden de strategische opties bepaald en desgewenst worden in deze fase ook al de strategische keuzes gemaakt.

 

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.