Vertaling strategisch beleid naar tactisch en operationeel

Ondersteuning bij de vertaling van strategisch beleid naar tactisch beleid en van tactisch naar operationeel beleid

Heeft u een strategisch beleidsplan en wilt u ondersteuning bij het vertalen hiervan naar uw verschillende bedrijfsonderdelen?

De strategische keuzen vertalen zich vervolgens naar uitgangspunten voor het tactisch beleid op de diverse beleidsgebieden (zoals finance, personeel, faciliteiten, ICT, middelen en materialen, netwerken en governance) en naar de planning en control cyclus en de begrotingscyclus.

Vervolgens zal in veel gevallen het tactisch beleid vertaald moeten worden naar concrete actie[plannen op het niveau van afdelingen / specifieke disciplines,

Hubers Consultancy kan u of uw managementteam ondersteunen bij het tot stand komen van uw tactisch beleid.

Onze werkwijze

Vooraf bepalen wij met u voor welke bedrijfsonderdelen het tactisch beleid moet worden opgesteld en wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook vindt vooraf afstemming plaats over het format waarin het tactisch beleid moet worden vormgegeven, inclusief de begroting.

Vervolgens zal in een eerste beleidssessie het strategisch beleid door de Directie worden toegelicht, waarna de diverse verantwoordelijken zich oriënteren op de consequenties hiervan voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied. Tussentijds werken de diverse betrokkenen hun eigen beleidsplan uit, zo nodig ondersteund vanuit Hubers Consultancy en in een 2e beleidssessie presenteren de diverse verantwoordelijken het geformuleerde beleid binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied. Hier vindt met elkaar een discussie plaats over het voorgestelde beleid.

Na deze bijeenkomst zullen nog de noodzakelijke aanpassingen plaatsvinden. Ook de bijbehorende begroting kan worden opgesteld, waarna de definitieve vaststelling kan plaatsvinden (doorgaans in een 3e beleidssessie).

De vertaalslag naar afdelingsplannen / operationeel beleid gebeurt in sessies met de operationeel leidinggevenden. Deze sessies kunnen ook het karakter hebben van een workshop / management development.

Hubers Consultancy kan dit gehele proces, of onderdelen daarvan, begeleiden.

 

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.