Strategische beleidsvorming

Ondersteuning bij strategische beleidsvorming

Wilt u onder professionele begeleiding uw strategisch beleid formuleren?

Hubers Consultancy kan u of uw managementteam ondersteunen bij het tot stand komen van uw strategisch beleid en onderzoek verrichten dat als input kan dienen voor deze beleidsvorming.

Onze werkwijze

Vooraf bepalen wij met u op welke wijze u het tot stand komen van uw strategisch beleid wilt vorm geven en welke input u hierbij wenst te gebruiken. Mogelijk beschikt u al over de nodige resultaten. Indien nodig en gewenst kunnen wij specifiek onderzoek voor u verrichten dat van belang is om tot de juiste strategische keuzen te komen.

Het gehele traject van strategische beleidsvorming doorloopt doorgaans een aantal stappen; in eerste instantie vindt een externe analyse plaats, waarbij een aantal vragen centraal staat:

 • – Wat is uw marktpositie / concurrentiepositie
 • – Hoe verhoudt u zich tot uw concurrenten qua prijsstelling, service / kwaliteit en positie op de markt
 • – Welke concurrerende krachten / of ontwikkelingen hebben invloed op uw bedrijfsvoering
 • – Hoe afhankelijk bent u van bepaalde afnemers en van uw toeleveranciers
 • – Zijn er alternatieven / substituten voor mijn producten en diensten
 • – Marktonderzoek:
  • o Wat zijn potentiële nieuwe markten?
  • o Kunnen we deze met bestaande producten benaderen of moeten we bestaande producten hiervoor aanpassen of zelfs nieuwe producten ontwikkelen?
  • o Welke ontwikkeling kunnen we in de bestaande markt in gang zetten
  • o Wat zijn onze cashcow?
  • o Waar liggen de grote kansen?

Vervolgens vindt een interne analyse plaats:

 • – Beschikt over de vereist competenties om de markt(en) goed te bedienen? Blijft dit zo of zijn hier veranderingen in?
 • – Hoer succesvol verloopt uw salesproces (Sales funnel)
 • – Elke interne ontwikkelingen zijn er?
 • – Waar moeten wij als bedrijf de komende periode in investeren?

Daarna vindt een SWOT analyse plaats, waarin alle resultaten met het management worden beoordeeld, de sterke en zwakke punten worden gedefinieerd en uw kansen en uw bedreigingen. Uw strategische opties worden bepaald en gewogen op basis van factoren die u relevant vindt.

De strategische keuzen vertalen zich vervolgens naar uitgangspunten voor het beleid op de diverse beleidsgebieden (zoals finance, personeel, faciliteiten, ICT, middelen en materialen, netwerken en governance) en naar de planning en control cyclus en de begrotingscyclus.

Hubers Consultancy kan dit gehele proces, of onderdelen daarvan, begeleiden.

 

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.