Uitvoering management beoordeling

Ondersteuning uitvoering management beoordeling

Wilt u onder professionele begeleiding op efficiënte wijze een management beoordeling of directiebeoordeling uitvoeren? Wilt u waarborgen dat uw managementbeoordeling voldoet aan de vereisten uit de norm?

Hubers Consultancy kan u of uw managementteam ondersteunen bij de uitvoering van een management beoordeling of een directiebeoordeling, bijvoorbeeld op basis van de vereisten uit de ISO 9001, de ISO 15189 of de ISO 17025. Ook niet gerelateerd aan een norm kan een dergelijke beoordeling plaatsvinden bijvoorbeeld op basis van beschikbare indicatoren of andere registraties.

Onze werkwijze

Vooraf bepalen wij met u wat de doelstelling is van de management beoordeling en welke informatie meegenomen moet worden bij de beoordeling. In het ideale geval beschikt u over deze informatie en kunnen wij tijdens de voorbereiding de informatie verzamelen en klaar maken voor de bijeenkomst met het management.

In een aantal gevallen moet de informatie nog verzameld worden; hierover maken wij dan afspraken en wij bewaken de voortgang van deze afspraken, zodat op een gegeven moment de noodzakelijke informatie beschikbaar is  (of met elkaar is vastgesteld dat deze informatie niet beschikbaar is).

Indien de beoordeling vereist is vanuit de norm waarmee u werkt, is doorgaans een bepaalde input vereist. Wij bewaken deze input en zullen aangeven in hoeverre u hiermee voldoet aan de vereisten uit de norm.

De management beoordeling / directiebeoordeling kan normaliter in een dagdeel plaatsvinden met het management team. De adviseur van Hubers Consultancy levert een managementrapportage aan (op basis van door u beschikbaar gestelde gegevens) en de adviseur leidt de bijeenkomst. Relevant zijn onder andere de volgende vragen:

  • – Hoe verhouden de uitkomsten zich tot de gewenste doelen / gewenste normen of criteria
  • – Hoer verhouden wij ons tot anderen (in geval van benchmark)
  • – Waarom worden bepaalde doelen niet gerealiseerd / uitkomsten niet gehaald
  • – Welke informatie wordt gemist
  • – Zijn er relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op deze resultaten, nu en in de toekomst
  • – Is ons (kwaliteits)systeem geschikt en effectief, nu en in de toekomst
  • – Wat betekent dit voor het beleid van de komende periode

Het is ook mogelijk dat de management beoordeling uitgevoerd wordt in de vorm van een SWOT analyse (sterkte – / zwakte analyse), waarbij u met elkaar uitkomsten evalueert en vertaalt in sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen en op basis daarvan tot beleidsoverwegingen en beleidsbeslissingen komt. Zie ook de beschrijving bij de SWOT-analyse.

 

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.