Coaching management

Coaching Management Algemeen

Wilt u als manager specifieke coaching ontvangen, of is dit van belang voor individuele managers in uw organisatie of voor de gehele groep?

Hubers Consultancy kan u, uw managers of uw volledige managementteam coaching aanbieden in hun managementrol, passend bij de (gewenste) cultuur, structuur en de koers van de organisatie.

Onze werkwijze

Individuele coaching vindt plaats in nauw overleg met de persoon die de coaching ontvangt. Tijdens een intakegesprek wordt geïnventariseerd waar de coaching zich op moet, uitgaande van de visie op leiderschap van de organisatie en de koers die de organisatie vaart.

Op het moment dat er geen visie op leiderschap bestaat, is het doorgaans verstandig deze koers eerst gezamenlijk met uw management te bepalen. De visie vertaalt zich in een aantal kernwaarden, gedragscompetenties / functiecompetenties die centraal kunnen staan in het MD-programma voor het management en ook de leidraad vormen voor individuele coaching.

Coaching omvat altijd een onderdeel introspectie, waarbij het individu zich oriënteert op zich zelf, op zijn of haar interactie met de omgeving / samenwerkingsrelaties en op zijn of haar interactie met de organisatie en haar doelstellingen. Coaching omvat in veel gevallen individuele activiteiten, gecombineerd met groepsactiviteiten, hoewel strikt individuele coaching ook mogelijk is .

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.