Workshop procesmanagement voor het management

Workshop: Procesmanagement

Procesmanagement omvat het identificeren van de verschillende processen en vervolgens het in kaart brengen / beschrijven van deze processen. Vervolgens treft u maatregelen in uw proces om te waarborgen dat de bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd worden en u legt een systeem voor monitoring aan, waarbij aan de hand van indicatoren uw prestaties monitort en waar nodig bijstuurt. Mogelijk dat dit i combinatie gaat met redesign van uw processen. In geval van introductie van nieuwe processen (bijvoorbeeld bij nieuwe producen en/of diensten) moet u uw processen adequaat ontwerpen en vervolgens in de praktijk implementeren en beheersen.

Tijdens deze workshop leert u alle facetten van procesmanagement, vanaf het moment van identificatie van processen tot en met procesbeheersing, redesign en procesontwerp.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop staat het oefenen met uw eigen processen centraal. Gedurende vier dagen worden met de deelnemers stapsgewijs alle facetten doorgenomen alle stappen worden geoefend aan de hand van de eigen praktijk.

Tijdens de workshop worden handige tools aangereikt, waaronder een reader met een beschrijving van de theorie en hulpmiddelen voor het uitvoeren van procesmanagement.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, professionals in de zorg, staffunctionarissen, procesverantwoordelijken, kwaliteitsfunctionarissen en managers. Vooraf worden de processen en/of thema’s vastgesteld en op basis daarvan selecteert u de deelnemers.

Eventueel kunt u deze workshop alternerend doen in 4 dagen met een interval van 2 tot 3 weken; tussentijds voeren de deelnemers dan de behandelde stappen uit in een werkgroep en de resultaten kunnen tussentijds worden teruggekoppeld. Op deze manier benut u de workshop om uw processen direct te analyseren en de resultaten te laten monitoren door een deskundige.

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Introductie procesmanagement
 • Identificeren van processen en beschrijven van processen
  • Procesbeschrijving
  • Definiëren producten / diensten en gewenste kenmerken

Dag 2:

 • Procesanalyse vervolg:
  • Beschrijven kritische factoren
  • Beschrijven van beheersmaatregelen om de kwaliteitseisen /kwaliteitskenmerken te waarborgen
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Rapportage
 • Monitoring van het proces en indicatoren

Dag 3:

 • Informatie analyse
 • Competentie analyse
 • Business Process Redesign

Dag 4:

 • Ontwerp van nieuwe processen
 • Vertaling naar het kwaliteitsmanagementsysteem

Deze 4-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de processen en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.