Workshop risicomanagement voor het management

Workshop risicomanagement

Het implementeren van een systeem voor risicomanagement heeft veel facetten. In deze workshop komen alle facetten van risicomanagement aan de orde, toegespitst op de rol van het management.

Inhoud van de workshop

De basis voor risicomanagement wordt uitgelegd aan de hand van de norm ISO 31000; daarnaast vindt eventueel vertaling plaats naar specifieke normen die uw organisatie hanteert en een relatie hebben met risicomanagement. Het programma start met een visie op risicomanagement (na een korte introductie) en volgens worden methoden besproken om zowel prospectief als retrospectief risico analyses uit te voeren. Voor wat betreft de prospectieve risico analyses ligt de focus om risico analyses voor verschillende domeinen binnen uw organisatie (zoals HR, ICT, facility en finance). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de HFMEA methode, maar ook andere methoden worden kort toegelicht. Tenslotte staan we uitgebreid stil bij risicobeheersing, hetgeen alle activiteiten omvat om risico’s binnen de organisatie te elimineren of te minimaliseren en deze risico’s systematisch te monitoren en te evalueren, om aanvullende preventieve of correctieve maatregelen te treffen.

Afhankelijk van uw wensen, kan de workshop verschillend worden ingevuld. We kunnen focussen op specifieke processen of domeinen en eventueel kunt u het van belang vinden dat tussentijds de deelnemers verschillende activiteiten / analyses uitvoeren. In overleg met u kunnen wij zorgdragen dat het geheel aan uw specifieke wensen voldoet.

Tijdens de workshop ontvangt elke deelnemer een reader met een beschrijving van de behandelde materie.

Voor wie is de workshop bedoeld

De Workshop Risicomanagement is bedoeld voor managers op strategisch en tactisch niveau, risicomanagers / HSEQ managers, managers Kwaliteit en Veiligheid en operationeel managers.

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Introductie risicomanagement, ISO 31000 en relatie met eventuele specifieke normen
 • Visie op risicomanagement
 • Prospectieve risicoanalyse met de Bow-tie
 • Prospectieve risicoanalyse op domeinen met de HFMEA deel 1

Dag 2:

 • Prospectie risicoanalyse op domeinen met de HFMEA deel 2
 • Risicobeheersing
 • Rapportage
 • Korte toelichting andere methoden

Dag 3:

 • Retrospectieve incident analyse

Dag 4:

 • Confrontatie risico analyses op verschillende domeinen
 • Risico audits
 • Risico beheersplan

Deze 4-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de processen/onderwerpen/domeinen en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een masterclass op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.