Workshop procesbeheersing, indicatoren en systematisch verbeteren

Workshop: Procesbeheersing, indicatoren en systematisch verbeteren

Procesbeheersing houdt in dat u op systematische wijze uw processen beschrijft en beheersmaatregelen afspreekt om ervoor zorg te dragen dat u uw bedrijfsdoelstellingen realiseert. Belangrijke output van de procesanalyse (zie informatie over de workshop procesanalyse) is het beheersplan ten aanzien van het proces.

In het beheersplan zijn indicatoren gedefinieerd; deze indicatoren moeten zorgvuldig worden gekozen en de instrumenten om informatie te verzamelen aangaande indicatoren moeten betrouwbare en valide resultaten geven.

Tijdens deze workshop wordt dieper ingegaan op het ontwikkelen van indicatoren, deze te operationaliseren en op basis van informatie ten aanzien van indicatoren uw processen systematisch te verbeteren. Het is van belang dat processen in uw organisatie beschreven zijn, zodat uw eigen processen centraal kunnen worden gesteld.

Tijdens deze workshop krijgt u alle informatie en tools aangereikt om dit op efficiënte en effectieve wijze te doen. Deze workshop is eventueel te combineren met de workshop procesanalyse; het betreft dan een 3-daagse workshop.

Procesbeheersing en systematisch verbeteren is van belang:

 • voor het monitoren en zo nodig bijstellen van ingezette beheersmaatregelen
 • voor het monitoren van kritische factoren aan de hand van indicatoren
 • om te toetsen of de bedrijfsdoelstellingen verbonden aan uw processen in de organisatie gerealiseerd worden en te analyseren wat de oorzaken zijn van ongewenste resultaten
 • voor inrichting van een kwaliteitsmanagementsysteem en om te voldoen aan specifieke vereisten uit de gehanteerde norm ten aanzien van kwaliteitsverbetering
 • om verbetering van verbeteracties en procesprestaties zichtbaar te maken voor uw medewerkers
 • voor interne en externe verantwoording

Het doel van de “Workshop Procesbeheersing, indicatoren en systematisch verbeteren” is het aanleren van methodieken om de implementatie van verbetermaatregelen die moeten leiden tot beheersen van uw kritische factoren in de praktijk op efficiënte en effectieve wijze te laten verlopen en om verbeteringen in uw organisatie zichtbaar te maken, gebaseerd op betrouwbare en valide indicatoren.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop staat het oefenen met uw eigen proces centraal. Idealiter gebruiken we een uitgevoerde procesanalyse als basis voor deze training. Indien deze workshop in aansluiting wordt gegeven van een workshop procesanalyse, is het mogelijk de resultaten hiervan (of het verrichte huiswerk) als input te gebruiken. Eventueel leveren wij casuïstiek aan.

Aan het eind van de workshop ontvangt de deelnemer (of een groep deelnemers uit uw organisatie) een huiswerkopdracht (optioneel), die inhoudt dat een procesbeheersplan wordt opgesteld naar aanleiding van een procesanalyse en dat de effectiviteit van de processen in de praktijk wordt getoetst aan de hand van indicatoren in combinatie met een interne audit. De trainer beoordeelt de resultaten en voorziet deze van commentaar. De waardering van de opdracht wordt vermeld op het certificaat.

Tijdens de workshop wordt aangereikt  een reader met een beschrijving van de behandelde materie, een model voor een procesbeheersplan en een model voor de uitwerking van indicatoren.  De training kan desgewenst specifiek worden ingericht voor laboratoria.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, vakspecialisten, staffunctionarissen op elk niveau binnen uw organisatie (experts op specifieke thema’s, procesverantwoordelijken, kwaliteitsfunctionarissen, management, functionarissen belast met veiligheidsmanagement).

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Introductie procesbeheersing
 • Relatie procesbeheersing en de door u gehanteerde norm(en); eventueel bespreken in kaart gebrachte processen
 • Procesbeheersplan:
  • Beheersmaatregelen
  • Indicatoren
  • Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Beoordelen van het effect

Dag 2:

 • Indicatoren
  • Soorten indicatoren
  • Keuze van indicatoren
  • Relatie tussen prestatie-indicatoren, procesindicatoren en compliance indicatoren
  • Uitwerking van de indicatoren en operationaliseren
  • Managementrapportages
 • Kwaliteit borgen en continu verbeteren
  • Verbetercyclus
  • Statistical Proces Control (SPC)
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor procesbeheersing
 • Relatie met interne audits, systematiek van meldingen en management beoordeling
 • Toelichting van de huiswerkopdracht

Deze 2-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de processen en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.