Workshop procesanalyse

Workshop: Uitvoeren procesanalyse

Procesbeheersing start bij het identificeren van de verschillende processen en vervolgens het in kaart brengen / beschrijven van deze processen. Tijdens deze workshop leert u een methodiek om processen in kaart te brengen en vervolgens te analyseren. Een procesanalyse is een belangrijke input voor de validatie van uw processen, zodat u de processen zodanig kunt inrichten dat u uw bedrijfsdoelstellingen realiseert.

In essentie is er veel verwantschap met de prospectieve risico analyse op basis van de HFMEA; ook hier beschrijft u processen en voert u een analyse uit; verschil is dat u bij en risico analyse meer de nadruk legt op risico’s en schade, bij de procesanalyse ligt de nadruk meer op realiseren van de doelstellingen van uw processen en daarmee uw organisatie.

Procesanalyses kunt u gebruiken:

 • ten behoeve van borging van de uitkomsten van processen, bijvoorbeeld als ondersteuning bij de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • om de efficiëntie en de consistentie van de processen en alle daarin voorkomende activiteiten te toetsen
 • om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te definiëren
 • om indicatoren te definiëren en te operationaliseren, zodat u uw procesprestaties en daaraan gerelateerde kritische factoren kunt monitoren
 • in geval van herontwerp van processen (zie ook Business Process Redesign)
 • als input voor een waardestroom analyse (Value Stream Mapping) of een risico analyse

Het doel van de “Workshop Procesanalyse” is het aanleren van een methodiek om op systematische wijze processen te beschrijven en te analyseren, om vervolgens te borgen in uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop staat het oefenen met uw eigen processen centraal. Gedurende twee dagen worden de deelnemers stapsgewijs de methodiek aangeleerd en worden alle stappen geoefend aan de hand van de eigen praktijk.

Aan het eind van de workshop ontvangt de deelnemer (of een groep deelnemers uit uw organisatie) een huiswerkopdracht (dit is optioneel), die inhoudt dat een procesanalyse wordt uitgevoerd / vervolledigd en in de praktijk getoetst wordt in hoeverre de kritische punten in het proces in voldoende mate worden beheerst. De deelnemer stelt op basis van deze inzichten een verbeterplan op. De trainer beoordeelt de resultaten en voorziet deze van commentaar. De waardring van de opdracht wordt in dit geval op het certificaat vermeld.

Tijdens de workshop worden handige tools aangereikt, waaronder een reader met een beschrijving van de methodiek, een model voor de rapportage en overzichtelijke werkbladen die tijdens de procesanalyse gebruikt kunnen worden.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, professionals in de zorg, staffunctionarissen, procesverantwoordelijken, kwaliteitsfunctionarissen en managers. Vooraf worden de processen en/of thema’s vastgesteld en op basis daarvan selecteert u de deelnemers.

Eventueel kunt u deze workshop alternerend doen in 4 dagdelen; tussentijds voeren de deelnemers dan de behandelde stappen uit in een werkgroep en de resultaten kunnen tussentijds worden teruggekoppeld. Op deze manier benut u de workshop om uw processen direct te analyseren en de resultaten te laten monitoren door een deskundige.

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Introductie procesmanagement
 • Beschrijven van het hoofdproces en toetsing op consistentie van de stappen
 • Beschrijven van de producten en diensten behorende bij het proces (interne producten en diensten en producten en diensten voor de klant) met bijbehorende kwaliteitseisen
 • Beschrijven van de factoren die kritisch zijn om de vereiste kwaliteit te leveren
 • Beschrijven van beheersmaatregelen om de kwaliteitseisen /kwaliteitskenmerken te waarborgen

Dag 2:

 • Beschrijving van corrigerende maatregelen in het proces (tijdens de werkzaamheden) en corrigerende maatregelen over het proces
 • Beschrijven van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Indicatoren en systematisch verbeteren
 • Knelpunten analyse
 • Rapportage
 • Toelichting van de huiswerkopdracht

Deze 2-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de processen en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.