Ondersteuning bij indicator ontwikkeling

Ondersteuning bij indicator ontwikkeling

Beschikt u over resultaten van uitgevoerde procesanalyses, maar heeft u hulp nodig bij het definiëren en operationaliseren van indicatoren?

Hubers Consultancy kan samen met u indicatoren identificeren en deze operationaliseren, zodat u betrouwbare informatie krijgt in op maat gemaakte managementrapportages (op verschillende niveaus indien van toepassing).

Onze werkwijze

Bij de keuze indicatoren is het van belang zowel prestatie-indicatoren als proces-  en compliance indicatoren te definiëren. De procesindicatoren en de compliance indicatoren zijn gerelateerd aan de prestatie-indicatoren; zij zijn verklarend voor de uitkomsten. Door de sets zorgvuldig te bouwen bent u in staat om de resultaten te analyseren en achterliggende oorzaken boven tafel te krijgen om vervolgens verbeteringen door te voeren.

Specifiek voor procesanalyses worden de prestatie-indicatoren vaak gezocht in gewenste kenmerken van uw eindproduct of uw service. De procesindicatoren en de compliance indicatoren vooral in de kritische succesfactoren gezocht moeten worden.

Samen met uw medewerkers identificeren wij de indicatoren en werken wij elke prestatie-indicator uit op een indicatorfiche, waarop ook de gerelateerde procesindicatoren en compliance indicatoren zijn aangegeven. Wij bepalen de wijze van berekenen, het meetinstrument en de validatieprocedure voor het meetinstrument, de norm en formuleren een onderbouwing voor de validiteit van de indicator(en).

In overleg met uw afdeling informatievoorziening / informatisering bezien wij op welke wijze de gegevens gegenereerd kunnen worden en in heldere managementrapportages kunnen worden weergegeven. Uiteraard stemmen we de inhoud van de managementrapportages, de wijze van presenteren en de frequente van ra[porteren af met elke doelgroep.

 

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.