Inrichting kwaliteitsmanagement systeem

Ondersteuning inrichting kwaliteitsmanagementsysteem

Implementeert u een kwaliteitsmanagementsysteem en heeft u hierbij ondersteuning nodig?

Hubers Consultancy kan het management en uw kwaliteitsfunctionaris ondersteunen bij de implementatie. Deze ondersteuning kan allerlei vormen hebben, zoals sparring partner, samen bepaalde activiteiten uitvoeren, training van management, kwaliteitsmedewerker en personeel, ondersteuning bij inhoudelijke zaken of specifieke zaken uitwerken.

Onze werkwijze

In overleg met het management en de kwaliteitsfunctionaris, maken wij duidelijke afspraken over de inhoud van het ondersteuningstraject. In veel betreft de ondersteuning een aantal activiteiten, zoals trainingen, beleidsdagen, directe coaching en toetsingsactiviteiten. Indien dit voor u van toepassing is, kan wellicht een betaling in maandelijkse terijnen voor u interessant zijn.

De ondersteuning kan bijvoorbeeld inhouden:

  • Periodiek bezoek aan de Kwaliteitsfunctionaris / het management voor coaching en om als sparring partner op te treden
  • Aanleveren van voorbeelden voor specifieke procedures en structuren
  • Verzorgen van voorlichtingssessies aan medewerkers
  • Uitwerken van bepaalde documentatie
  • Uitvoeren van een nulmeting of een systeemaudit en opstellen van een plan van aanpak
  • Participatie in de stuurgroep of in specifieke werkgroepen
  • Samen met het management de management review uitvoeren
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen en operationaliseren van indicatoren en bij behorende managementrapportages
  • Uitvoeren van risico analyses
  • Opleidingen: interne auditoren, normkennis, risicomanagement, systematisch verbeteren

 

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.