Uitvoeren systeemaudit

Uitvoeren systeemaudit

Wilt u zich binnenkort laten accrediteren of certificeren en bent u benieuwd waar u staat? Bent u gecertificeerd / geaccrediteerd en wilt u zich extern laten toetsen, onafhankelijk van de accrediterende of certificerende instantie?

Hubers Consultancy heeft veel ervaring met het verrichten van systeemaudits op alle voorkomende normen in de gezondheidszorg. Wij zijn bekend met de inhoud en de wijze van de externe toetsing en kunnen u een goed beeld geven van de stand van zaken ten opzichte van de norm.

Onze werkwijze

Tijdens het voorgesprek wordt met u doorgenomen wat het referentiekader zal zijn, welke documentatie ter voorbereiding door u wordt aangeleverd en met welke functionarissen gesproken wordt tijdens de systeemaudit. De lead auditor stelt een programma voor ten behoeve van de uitvoering van de systeemaudit. Afhankelijk van de scope en de gekozen norm kan dit programma variëren van één dag tot 2 weken.

Ter voorbereiding neemt de auditor (of de auditoren) de documentatie door en wordt de planning verder concreet met u afgestemd. Vervolgens wordt uw organisatie bezocht gedurende één of meerdere dagen. De audit begint met een openingsgesprek; vervolgens vinden diverse interviews plaats en meerdere werkplekken worden bezocht. Aan het eind van de audit vindt een terugkoppeling plaats van de bevindingen op hoofdlijnen.

2 tot 3 weken na de systeemaudit ontvangt u een rapportage, waarbij de bevindingen zijn gerelateerd aan de gekozen norm. Het is mogelijk dat de rapportage wordt afgestemd op uw eigen sjablonen, bijvoorbeeld als u de systeemaudit als onderdeel van uw interne audits wilt opnemen.

Tijdens de uitvoering van de audit treedt de auditor ook als consultant op; dat wil zeggen dat de consultant graag toelichting geeft op wat de norm vraagt en met u meedenkt over oplossingen; dit is anders dan bij de formele externe audit. Ook is het bespreekbaar als een van uw medewerkers meeloopt met de systeemaudit (bijvoorbeeld de kwaliteitsmanager), om zodoende kennis en ervaring op te doen ten aanzien van de norm(interpretatie) en het auditproces.

 

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.