Masterclass kwaliteitsmanagement

Masterclass Kwaliteitsmanagement

De Masterclass combineert alle aangeboden trainingen en biedt dit in een samenhangend geheel aan. Alle facetten van kwaliteitsmanagement komen aan de orde. De basis voor de Masterclass is de door u gekozen norm.

De Masterclass kan zeer flexibel worden ingericht. De verschillende modules die worden aangeboden kunnen door verschillende groepen worden gevolgd; op deze manier kunt u uw medewerkers kennis  en vaardigheden op maat bieden. Ook is het mogelijk dat enkele medewerkers de gehele masterclass volgen. Dit is bijvoorbeeld aantrekkelijk voor de Kwaliteitsmanager / Kwaliteitsfunctionaris of Risicomanager /HSEQ manager en mogelijk voor het management van het laboratorium. U  bepaalt zelf wie aan welke module deelneemt en wij zullen u hier graag over adviseren.

Daarnaast kan de Masterclass flexibel in de tijd worden aangeboden. Als u bijvoorbeeld de Masterclass ondersteunend laat zijn aan de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en er voor kiest om na een specifieke module een aantal zaken in de praktijk uit te werken, waarna de volgende module wordt gegeven, kunnen wij de modules met intervallen verzorgen en eventueel tussentijds huiswerk laten verrichten en beoordelen. Tijdens de intake kunnen wij dit geheel op maat maken en u een passend voorstel doen. Ook kunnen bepaalde modules meerdere malen worden georganiseerd en/of voor verschillende doelgroepen worden ingericht.

Het doel van de “Masterclass Kwaliteitsmanagement” is inzicht krijgen in alle facetten van kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie, zodat u kunt voldoen aan de vereisten in de voor u van toepassing zijnde norm(en). De hele PLAN – DO – CHECK – ACT cyclus wordt doorlopen en u krijgt voldoende kennis, vaardigheden en specifieke tools aangeboden om het kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren, uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren en aan de wensen van uw klanten te voldoen.

Inhoud van de Masterclass Kwaliteitsmanagement

Afhankelijk van uw wensen, zal de Masterclass verschillend worden ingevuld. Als u tegelijkertijd het kwaliteitsmanagementsysteem wilt inrichten, kunt u de verschillende modules in intervallen doen en uw eigen processen centraal stellen tijdens de diverse modules, die het karakter hebben van een workshop. Het is ook mogelijk dat u de Masterclass in combinatie afneemt met ondersteuning en advies bij de inrichting /implementatie van het systeem.

Tijdens de Masterclass ontvangt elke deelnemer een reader met een beschrijving van de behandelde materie in de diverse modules. De Masterclass duurt 7 of 8 dagen (14 of 16 dagdelen), mogelijk verspreid in de tijd; het is mogelijk dat specifieke modules meerdere keren wordt aangeboden (in dit geval is de effectieve looptijd van de Masterclass langer) en dat elke module een wisselende samenstelling van deelnemers heeft.

Voor wie is de Masterclass Kwaliteitsmanagement bedoeld

De Masterclass is bedoeld voor managers op strategische en tactisch niveau, Managers Kwaliteit en Veiligheid / Risicomanagers / HSEQ managers, Kwaliteitsfunctionarissen en leidinggevenden;  specifieke onderwerpen van de masterclass kunnen door specifieke doelgroepen worden bijgewoond of op maat worden georganiseerd.

Programma van de Masterclass Kwaliteitsmanagement voor laboratoria

  • Module 1: Inrichting kwaliteitssysteem (inclusief normkennis): (6 dagdelen)
  • Module 2: Opleiding interne auditoren (4 of 6 dagdelen, afhankelijk van de door u gewenste vorm (basistraining of praktijktraining)
  • Module 3: Indicatoren en systematisch verbeteren (3 dagdelen)
  • Module 4: Managementverantwoordelijkheid (1 dagdeel)

De Masterclass wordt binnen uw organisatie gegeven; materiaal dat als input wordt gebruikt wordt vooraf met u afgestemd. Zie ook de omschrijvingen van de andere workshops die worden aangeboden; bovenstaand overzicht betreft de inhoud op hoofdlijnen; de totale inhoud van de Masterclass Kwaliteitsmanagement komt overeen met de totale inhoud van de diverse trainingen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een masterclass op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.