Workshop inrichting kwaliteitsmanagement systeem

Workshop: inrichting kwaliteitsmanagementsysteem

Indien u besluit een kwaliteitsmanagementsysteem in te richten is vaak de eerste stap om hiervoor een norm te kiezen; de tweede stap is dan een kwaliteitsfunctionaris of kwaliteitsmanager aan te stellen die de implementatie coördineert.

Helaas is dit niet zo eenvoudig; als manager / eindverantwoordelijke heeft u ook een specifieke rol en verantwoordelijkheid in dit proces.

De kwaliteitsfunctionaris heeft een gedegen kennis nodig van de door u gekozen norm en de wijze waarop de vereisten van de norm vertaald moeten worden naar het kwaliteitsmanagementsysteem.

Daarnaast zijn er specifieke aandachtspunten die in elk kwaliteitsmanagementsysteem van toepassing zijn, zoals het opstellen en beheren van voorschriften / kwaliteitsdocumenten, registraties, een systematiek voor verbeteren, interne toetsing, maar ook sociale vaardigheden zoals communicatie,  motivatie van medewerkers en onderhandelen in een spanningsveld met verschillende belangen en prioriteiten.

Het doel van de “Workshop inrichting kwaliteitsmanagementsysteem” is het verkrijgen van kennis over kwaliteitsmanagement in het algemeen en specifiek voor de gekozen norm en het aanleren van vaardigheden om de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem op efficiënte en effectieve wijze te laten verlopen.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop staat het oefenen met uw situatie centraal. De workshop kan zeer goed gecombineerd worden met een ondersteuningstraject voor de inrichting van een kwaliteitsmanagementsysteem en met een coaching traject voor de kwaliteitsfunctionaris / kwaliteitsmanager. Desgewenst kunnen de 3 dagen alternerend plaatsvinden (bijvoorbeeld met een interval van 2 maanden tussen elke dag), zodat tussentijds bepaalde activiteiten kunnen worden verricht en de training een logische ondersteuning vormt voor het gehele traject. Tussentijds worden dan huiswerkopdrachten verstrekt en eventueel tussentijds beoordeeld.

De deelnemers ontvangen  een reader met een beschrijving van de behandelde materie, een model voor een nulmeting en een model voor een implementatieplan van een kwaliteitsmanagementsysteem, aangepast op de door u gekozen norm.  De training kan desgewenst specifiek worden ingericht voor laboratoria.

De training “normkennis” is geïntegreerd in deze workshop.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, vakspecialisten, kwaliteitsfunctionarissen / kwaliteitsmanagers / HSEQ-managers die diepgaande kennis willen nemen van de norm en van de aspecten die relevant zijn voor de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Programma van de workshop

Dag 1: oriëntatie

 • Introductie kwaliteit
 • Normen voor kwaliteit
 • Oriëntatie op de door u gekozen norm:
  • Oefeningen
  • Uitleg van de normonderdelen
  • Samenvatting van de systeemvereisten

Dag 2: implementatie

 • Implementatie van het kwaliteitsmanagement systeem voorbereiden
  • Nulmeting
  • Plan van aanpak
  • Follow-up en monitoring implementatie
 • Relevante onderwerpen voor elke norm:
  • Management verantwoordelijkheid
  • Beleidscyclus
  • Middelen en materialen
  • Competentiemanagement
  • Validatie van processen, methoden en apparatuur
  • Melden en afhandelen van klachten en afwijkingen
  • PDCA – cyclus, continue verbetering
  • Interne audits
  • Documentbeheer
  • Geautomatiseerde systemen
 • Specifieke onderwerpen (per norm ingevuld)

Dag 3: specifieke vaardigheden

 • Projectmanagement
 • Communicatievaardigheden
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Samenwerken
 • Omgaan met weerstanden

 

 

Deze 3-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de deelnemers worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.