Intervisie en deskundigheidsbevordering interne auditoren

Intervisie en deskundigheidsbevordering interne auditoren

Indien u een werkend kwaliteitssysteem heeft ingericht beschikt u waarschijnlijk over een aantal interne auditoren. Nu is auditen een vak, iets wat je vooral leert door het te doen. Gaandeweg ontdekt de auditor zijn of haar valkuilen. Door de opgeleide interne auditoren te coachen bij de uitvoering van interne audits, kunnen zij zich ontwikkelen tot goede en deskundige auditoren.

Een andere reden om aan deskundigheidsbevordering te doen is dat u ervoor wilt zorgdragen dat uw auditoren over actuele kennis beschikken ten aanzien van de normen, wet- en regelgeving die voor u van toepassing zijn.

Daarnaast kunt u tijdens gezamenlijke sessies met interne auditoren uw eigen systematiek evalueren en mogelijk verbeteren.  Mogelijk bent u niet tevreden over de kwaliteit en de diepgang van uw auditrapportages en wilt u hierin verbetering aanbrengen. Daarnaast is het mogelijk dat uw interne auditoren niet tevreden zijn over de wijze waarop het intern auditsysteem is ingericht of de wijze waarin de interne auditoren ondersteund worden bij de uitvoering van de interne audits. Veel organisaties hebben één of twee keer per jaar een dag of een dagdeel intervisie met interne auditoren.

Inhoud van de training

De inhoud is geheel afhankelijk van uw specifieke wensen. Mogelijk besturen wij vooraf uw auditrapportages, om zodoende input te krijgen voor de verbetering van de auditvaardigheden van uw interne auditoren.

Tijdens ons contact bespreken wij uw wensen, de inhoud en voorbereiding van de training en daarna brengen wij u een voorstel uit op maat.

Voor wie is de training bedoeld

De training is bedoeld voor reeds opgeleide auditoren, die hun kennis en vaardigheden ter ondersteuning van het auditproces willen onderhouden, actualiseren en uitbreiden.

Programma van de training

Het programma wordt geheel op maat voor u ingericht; onderwerpen die bijvoorbeeld op de agenda kunnen staan:

  • Review van de auditrapporten van de organisatie
  • Verbetering van de rapportagevaardigheden
  • Verbetering van het eigen intern audit systeem / de randvoorwaarden
  • Procesaudits voorbereiden, uitvoeren en rapporteren
  • Thematische audits voorbereiden, uitvoeren en rapporteren
  • Risicoaudits voorbereiden, uitvoeren en rapporteren
  • Actualisatie normkennis / specifieke wet- en regelgeving

Alle trainingen worden binnen uw organisatie gegeven; de norm / het referentiekader en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.