Audits met de tracermethodiek

Training: Interne toetsing met behulp van tracers

Interne audits kunt u verrichten op allerlei manieren. De methodiek van tracers wordt toegepast om het spoor (trace) te volgen van een patiënt (patiënttracers), een materiaalstroom (procestracer / materiaaltracer) of een bepaald item (systeemtracer of thematische tracer). Aan de hand van dossiervoering / registraties wordt het totale spoor / het totale systeem beoordeeld. De methodiek leent zich bij uitstek om onvolledigheden aan te tonen in registraties en overdrachten, of om bepaalde facetten systematisch te laten toetsen.

Tracers worden uitgevoerd door deskundigen op de te toetsen onderwerpen. Zo worden patiënt tracers bij voorkeur uitgevoerd door artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Medicatietracers door de Apotheek (samen met gebruiker (arts of verpleegkundige)), Infectietracers door Infectiepreventie (samen met verpleegkundige).

Inhoud van de training

De training kan als 2-daagse workshop worden georganiseerd (zie beschrijving “basistraining interne auditoren) en als 3-daagse praktijktraining (zie beschrijving “praktijktraining interne auditoren).

In geval van de praktijktraining worden de uit te voeren tracers vooraf in overleg met u bepaald Wij verstrekken algemene informatie die u intern kunt communiceren naar zowel de cursisten als de te bezoeken onderdelen.

Voor wie is de training bedoeld

De workshop / praktijktraining is bedoeld voor medewerkers van uw organisatie, die tracers gaan uitvoeren binnen uw organisatie, kennis willen nemen van de norm / het referentiekader en vaardigheden willen aanleren om interne audits op een goede manier voor te bereiden, uit te voeren en de resultaten te rapporteren,

Programma van de training

Afhankelijk van de trainingsvorm (2-daagse workshop of 3-daagse praktijktraining) zal de inhoud verschillend zijn. Hieronder is het programma weergegeven van de 3-daagse praktijktraining. Voor informatie over de 2-daagse training zie de informatie over de basisopleidingen voor interne auditoren.

Dag 1:

 • Inleiding kwaliteit algemeen
 • Inleiding interne audits / tracers
 • De gekozen norm en de relatie met interne audits / tracers
 • Voorbereiden van de tracer
  • Steekproef bepalen
  • Planning
  • Documentatie doornemen
  • Vragen en aandachtspunten bepalen
 • Theorie over de uitvoeren van de tracer
  • Openingsgesprek / introductie
  • Tracertmethoden (patiënt, proces, systeem thema, …)
  • Vragen stellen
  • Sociale vaardigheden
  • Slotgesprek
 • Afspraken tussentijds

Dag 2 (eventueel herhaald):

 • Per uit te voeren tracer:
  • Korte bespreking / voorbereiding doornemen
  • Uitvoeren van de tracer
   • Bezoeken van de afdelingen / organisatie onderdelen
   • Slotgesprek
  • Korte evaluatie

Dag 3:

 • Terugkoppeling ervaringen op dag 2
 • Toelichten systematiek/werkwijze van de eigen organisatie (bij voorkeur door eigen kwaliteitsmanager):
  • Procedure
  • Planning
  • Rapportage
  • Communicatie
  • Specifieke aandachtspunten
 • Rapporteren van de tracer
 • Evaluatie en afsluiting

De 3-daagse praktijktraining of de 2-daagse basistraining wordt binnen uw organisatie gegeven; de norm / het referentiekader en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.