Praktijktrainingen interne auditoren

Praktijktraining Interne auditoren

Door middel van interne audits kunt u toetsen in hoeverre het systeem in uw organisatie voldoet aan de vereisten uit de door u gekozen norm of wet- en regelgeving en in hoeverre de door u gemaakte werkafspraken in de praktijk voldoende werkzaam en effectief zijn. Veel normen voor kwaliteitssystemen vereisen een vorm van interne audits.

Tijdens de praktijktraining worden direct interne audits of tracers binnen uw organisatie uitgevoerd. De praktijktraining kan dus in elke variant voorkomen (basisopleiding interne auditoren, audits met de tracermethodiek, procesaudits, risico audits of thematische audits).

Inhoud van de praktijktraining

De praktijktraining duurt 3 dagen. Op de eerste dag vindt de voorbereiding plaats van de uit te voeren audits of tracers.  Na de 1e dag is een interval van 2 tot 4 weken. Dit interval is nodig voor de auditoren om de voorbereiding af te ronden en afspraken te maken met te bezoeken onderdelen binnen uw organisatie.

Op de 2e dag van de training worden de audits of de tracers uitgevoerd. De trainer coacht de auditteams, die bestaan uit groepjes van 3 of 4 personen. Afhankelijk van de omvang/ de scope van de audits/tracers kunnen op de 2e dag 2 tot 3 audits/tracers worden uitgevoerd (in verband met de coaching).. In overleg kan iemand uit uw organisatie als extra coach optreden, zodat mogelijk meer audits / tracers kunnen worden uitgevoerd.

Indien u meer interne audits / tracers wilt hebben opgenomen in de training is het mogelijk dag 2 meerdere keren te organiseren. Elke deelnemer participeert dan één dagdeel voor de uitvoering van de audit / tracer.

De laatste dag van de training betreft het verwerken van de bevindingen en het rapporteren. Deze dag wordt idealiter direct aansluitend op de 2e dag georganiseerd. Aan het eind van de dag zijn rapportages beschikbaar van de uitgevoerde audits / tracers in het format dat u wenst te gebruiken.

Voorafgaande aan de workshop wordt samen met u bepaald welke referentiekader u wenst te hanteren en welke toetsingsmethodiek / auditvorm (klassieke audits / tracer / procesaudits/ risico audits / thematische audits). Ook de rapportage vorm wordt met u besproken.

Tijdens de workshop wordt een reader met een beschrijving van de behandelde theorie en de oefeningen aangereikt. De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Voor wie is de praktijktraining bedoeld

De praktijktraining is bedoeld voor medewerkers van uw organisatie, die interne audits gaan uitvoeren binnen uw organisatie en kennis willen nemen van de norm / het referentiekader en vaardigheden willen aanleren om interne audits op een goede manier voor te bereiden, uit te voeren en de resultaten te rapporteren,

Programma van de praktijktraining

Dag 1:

 • Inleiding kwaliteit algemeen
 • Inleiding interne audits
 • De gekozen norm en de relatie met interne audits
 • Voorbereiden van de audit
  • Steekproef bepalen
  • Planning
  • Documentatie doornemen
  • Vragen en aandachtspunten bepalen
 • Theorie over de uitvoeren van de audit
  • Openingsgesprek / introductie
  • Auditmethoden
  • Vragen stellen
  • Sociale vaardigheden
  • Slotgesprek
 • Afspraken tussentijds

Dag 2 (eventueel herhaald):

 • Per uit te voeren audit / tracer:
  • Korte bespreking / voorbereiding doornemen
  • Uitvoeren van de audit:
   • Bezoeken van de afdelingen / organisatie onderdelen
   • Slotgesprek
  • Korte evaluatie

Dag 3:

 • Terugkoppeling ervaringen op dag 2
 • Toelichten systematiek/werkwijze van de eigen organisatie (bij voorkeur door eigen kwaliteitsmanager):
  • Procedure
  • Planning
  • Rapportage
  • Communicatie
  • Specifieke aandachtspunten
 • Rapporteren van de audit
 • Evaluatie en afsluiting

Deze 3-daagse praktijktraining wordt binnen uw organisatie gegeven; de norm / het referentiekader en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.