Basisopleidingen interne auditoren

Basisopleidingen Interne auditoren

Door middel van interne audits kunt u toetsen in hoeverre het systeem in uw organisatie voldoet aan de vereisten uit de door u gekozen norm of wet- en regelgeving en in hoeverre de door u gemaakte werkafspraken in de praktijk voldoende werkzaam en effectief zijn. Veel normen voor kwaliteitssystemen vereisen een vorm van interne audits.

Inhoud van de workshop

De (theoretische) basisopleiding duurt 2 dagen en het gehele proces van voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een audit doorloopt aan de hand van casuïstiek en rollenspellen (interviews). U bepaalt zelf welke norm u als referentiekader wilt hanteren. Dit kan bijvoorbeeld de ISO 9001 zijn, of de ISO 15224 (Healthcare), JCI, ISO 15189, ISO 17025, NIAZ Qmentum, HACCP, NEN7510 of anderszins.

Tijdens de workshop staat het oefenen van praktische vaardigheden met herkenbare casuïstiek centraal. De casuïstiek wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de gekozen norm en uw specifieke situatie. Ook documentatie uit uw eigen organisatie kan gebruikt worden als casuïstiek.

Tijdens de workshop wordt een reader met een beschrijving van de behandelde theorie en de oefeningen aangereikt. De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor medewerkers van uw organisatie, die interne audits gaan uitvoeren binnen uw organisatie en kennis willen nemen van de norm / het referentiekader en vaardigheden willen aanleren om interne audits op een goede manier voor te bereiden, uit te voeren en de resultaten te rapporteren,

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Inleiding kwaliteit algemeen
 • Inleiding interne audits
 • De gekozen norm en de relatie met interne audits
 • Voorbereiden van de audit
  • Steekproef bepalen
  • Planning
  • Documentatie doornemen
  • Vragen en aandachtspunten bepalen
 • Uitvoeren van de audit
  • Openingsgesprek / introductie
  • Auditmethoden
  • Vragen stellen
  • Sociale vaardigheden

Dag 2:

 • Uitvoeren van de audit:
  • Uitvoeren interviews (tollenspelen)
  • Slotgesprek
 • Rapporteren van de audit
 • Toelichten systematiek van de eigen organisatie (bij voorkeur door eigen kwaliteitsmanager):
  • Procedure
  • Planning
  • Rapportage
  • Communicatie
  • Specifieke aandachtspunten

Deze 2-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de norm / het referentiekader en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.