Training risicomanagement voor laboratoria

Training: risicomanagement voor laboratoria

Deze training geeft u een algemene indruk van hetgeen risicomanagement inhoudt. De norm NEN – ISO 31000 voor risicomanagement wordt uitgelegd en vervolgens worden alle elementen van een risicomanagementsysteem op hoofdlijnen toegelicht.

Daarnaast behandelt de trainer de specifieke eisen uit de norm NEN – EN – ISO 15189:2012 en de NEN – EN – ISO 17025: 2017. Deze training duurt één dag.

Het doel van deze indruk is u een globale indruk te geven van wat risicomanagement inhoudt bonnen een laboratorium. In andere trainingen voor risicomanagement is deze inleiding geïntegreerd.

Inhoud van de training

Deze training is informatief, maar daarnaast focust u op uw eigen risicomanagementsysteem. De norm ISO 31000:2009 wordt toegelicht en verschillende componenten passeren de revue, zoals het identificeren van risicovolle processen, domeinen en thema’s, uitvoeren van risicoanalyses, monitoren van risico’s en het systematisch verbeteren.

Daarnaast staat de trainer stil bij specifieke aspecten van de NEN – EN – ISO 15189:2012 en de NEN – EN – ISO 17025: 2009. De trainer licht de relatie met het intern auditsysteem, de managementbeoordeling, indicatoren en de managementverantwoordelijkheid toe. Tenslotte staat de trainer stil bij de NPR – CEN – ISO / TS 22367:2010.

Voor wie is de training bedoeld

De training is bedoeld voor leidinggevenden, vakspecialisten, staffunctionarissen op elk niveau binnen uw organisatie (experts op specifieke thema’s, procesverantwoordelijken, kwaliteitsfunctionarissen, management, functionarissen belast met veiligheidsmanagement), die een beknopte indruk willen krijgen van hetgeen risicomanagement inhoudt binnen het laboratorium.

Programma van de training

Dag 1:

 • Introductie risicomanagement
 • Discussie over het eigen risicomanagementsysteem
 • ISO 31000
 • Bronnen voor identificatie van risico’s
 • Relatie met ISO 15189, ISO 17025
  • Algemeen
  • Verbeteren
  • Indicatoren
  • Interne audits
  • Management beoordeling
  • Managementverantwoordelijkheid
 • TS 22367

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een training op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.