Workshop management verantwoordelijkheid

Workshop: Management verantwoordelijkheid ten aanzien van risicomanagement

Als manager bent u verantwoordelijk voor de implementatie van het risicomanagement systeem en voor het proces van continue verbetering dat hier onderdeel van is. U moet keuzes maken over welke risico’s beheerst moeten worden en de mate waarin deze risico’s beheerst moeten worden. Soms creëert u door het implementeren van beheersmaatregelen nieuwe risico’s in het proces of op andere terreinen.

Deze workshop gaat specifiek in op de managementverantwoordelijkheid in het systeem van risicomanagement binnen uw organisatie. Tijdens deze workshop krijgt u methodieken en tools aangereikt om deze verantwoordelijkheid op efficiënte en effectieve wijze in te vullen.

Het doel van de “Workshop managementverantwoordelijkheid” is inzicht krijgen in het totale systeem van risicomanagement en de specifieke rol en verantwoordelijkheid hierin van het management daarin. U maakt kennis met specifieke methodieken om aan deze rol invulling te geven. Daarnaast krijgt u informatie over het systeem van systematisch verbeteren en het gebruik van indicatoren.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop staat het oefenen met uw eigen risico’s / uw eigen processen centraal. Idealiter gebruiken we uitgevoerde risico analyses als basis voor deze training. Indien deze workshop in aansluiting wordt gegeven van een workshop prospectieve – en/of retrospectieve analyse, is het mogelijk de resultaten hiervan (of het verrichte huiswerk) als input te gebruiken. Eventueel leveren wij casuïstiek aan.

Tijdens de workshop wordt u een reader aangereikt met een beschrijving van de behandelde materie. De training kan desgewenst specifiek worden ingericht voor laboratoria en legt dan een relatie met de ISO 15189 / ISO 17025 met betrekking tot de management verantwoordelijkheid. De workshop duurt twee dagen.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, vakspecialisten, staffunctionarissen op strategisch en tactisch niveau binnen uw organisatie .

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Introductie management en risicobeheersing
 • Relatie risicobeheersing en de door u gehanteerde norm(en)
 • Globaal overzicht van gehanteerde methodieken:
  • Bowtie (prospectief)
  • HFMEA en SAFER (prospectief)
 • Gebruik van Indicatoren voor risicobeheersing en systematisch verbeteren
 • Risicobeheersplan

Dag 2:

 • 4-O systematiek
 • Management verantwoordelijkheid
 • Confrontatie analyse op corporate niveau

Deze workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; materiaal dat als input wordt gebruikt wordt vooraf met u afgestemd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.