Implementatie risicomanagement

Ondersteuning implementatie risicomanagement

Wilt u een integraal systeem voor risicomanagement implementeren in uw organisatie? Wilt u dat alle deelsystemen op elkaar zijn afgestemd met de focus op risicobeheersing?

Hubers Consultancy kan u ondersteunen bij het ontwerp en de implementatie van een risicomanagementsysteem. Wij zijn bekend met alle facetten van risicomanagement en dragen er zorg voor dat alle onderdelen optimaal op elkaar zijn afgestemd, zodat u uw risico’s kunt beheersen en kunt waarborgen dat u uw bedrijfsdoelstellingen realiseert.

Onze werkwijze

Tijdens de intake bepalen wij de scope van het risicomanagementsysteem en van onze activiteiten. In de offerte zal onze aanpak specifiek beschreven zijn. De ondersteuningsactiviteiten kunnen zeer divers zijn. Uitgaande van een volledig systeem voor risicomanagement, zijn de volgende componenten van belang:

  • Beleid voor risicomanagement: samen met het management wordt een visie geformuleerd voor risicomanagement en het beleid om deze visie te operationaliseren. Dit beleid moet breed gecommuniceerd worden in de organisatie en vormt de basis voor alle activiteiten in het kader van risicomanagement
  • Het uitvoeren van prospectieve risico analyses; wij kunnen samen met uw medewerkers deze analyses uitvoeren en bovendien uw medewerkers scholen om dit zelf te doen (scholing en uitvoering kan gecombineerd worden)
  • Het uitvoeren van retrospectieve analyses; wij kunnen dergelijke analyses uitvoeren en (eventueel tegelijkertijd) uw medewerkers scholen om analyses uit te voeren voor incidenten en ongewenste afwijkingen
  • Stimuleren van een risicocultuur; door de medewerkers te betrekken ontstaat een zeker risico bewustzijn en een bepaalde attitude ten aanzien van risico’s en risicovol gedrag. Het management moet leren een veilig klimaat te creëren, waarin fouten gemeld kunnen worden en niet gelijk leiden tot repercussies (no blame cultuur).
  • De relatie met andere systemen, zoals: melden van incidenten, uitvoeren van (risicogerichte) audits, identificeren en operationaliseren van indicatoren, periodieke management- / directiebeoordeling en systematisch verbeteren (= reduceren van risico’s).

Hubers Consultancy waarborgt en bewaakt een integrale en consistent aanpak van het geheel, zodat alle onderdelen nauw met elkaar verbonden zijn. De ondersteuningsactiviteiten zijn vaak gecombineerd met trainingsactiviteiten of met een Masterclass (zie in dit kader ook de beschrijving van de Masterclass Risicomanagement).

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.