Risicoanalyse

Risicoanalyse uitvoeren

Wilt u zicht hebben op de risico’s binnen uw organisatie of ten aanzien van specifieke bedrijfsprocessen? Treden bepaalde ongewenste gebeurtenissen of incidenten op, maar krijgt u geen grip op de oorzaken hiervan?

Hubers Consultancy kan voor u een risicoanalyse uitvoeren; dit kan retrospectief zijn naar aanleiding van een of meerdere incidenten, maar ook prospectief voor specifieke processen, incidenten of domeinen/gebieden waarin zich risico’s manifesteren.

Onze werkwijze

Tijdens de intake bepalen wij wat de scope is van de risicoanalyse; op hoofdlijnen kan gesteld  worden dat er verschillende mogelijkheden zij

 

Retrospectieve incident analyse

U wilt naar aanleiding van een of enkele incidenten een Root Cause Analysis laten uitvoeren door Hubers Consultancy. Samen met betrokkenen bij het incident (of de incidenten) brengen wij in kaart wat de basisoorzaken zijn van deze incidenten, zodat u gericht preventieve en corrigerende maatregelen kunt treffen. Ook de keuze van de maatregelen, de implementatie en de monitoring van het effect hiervan kunnen onderdeel zijn van onze ondersteuning.

 

Prospectieve risicoanalyses van de meest voorkomende incidenten

U heeft ongetwijfeld een idee in welke mate bepaalde incidenten voorkomen in uw organisatie. Het is mogelijk om bijvoorbeeld op basis van de “top 3 van incidenten” prospectief in kaart te brengen wat de mogelijke faalwijzen en oorzaken zijn van deze incidenten. Hubers Consultancy ondersteunt dit met een Bow-tie analyse van elk incident (of een HFMEA van het proces met de focus op deze top 3). Door de werkwijze, waarbij een vertegenwoordiging van de betrokken medewerkers onder begeleiding de analyse uitvoert, ontstaat inzicht in de faalwijzen. Dit verhoogt het risicobewustzijn bij de medewerkers en draagt bij tot eventueel noodzakelijke gedragsverandering, een verhoogde meldingsbereidheid en het vergemakkelijkt de implementatie van verbetermaatregelen.

 

Prospectieve risicoanalyse van een proces

U wilt een prospectieve risicoanalyse laten uitvoeren voor een specifiek proces. Met vertegenwoordigers van het proces voert Hubers Consultancy een HFMEA uit (Health Failure Mode Effect Analysis), waarin het proces wordt beschreven met bijbehorende activiteiten, de potentiële faalwijzen in kaart worden gebracht en de mogelijke oorzaken hiervan. Vervolgens worden risicoscores berekend (RPN-scores) op basis van frequentie en impact en de detectie wordt beoordeeld (is de fout te ontdekken voordat schade optreedt) Op basis hiervan wordt het risicobeheerspan ingericht, inclusief deadlines voor verbeteracties, indicatoren voor monitoring en verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokkenen. Idealiter worden na de uitvoering van de beheersmaatregelen de risicoscores opnieuw berekend, die dan lager zouden moeten zijn.

 

Risicoanalyse op corporate niveau

U wilt op corporate niveau een risico analyse laten uitvoeren; in dit geval vindt de analyse plaats in verschillende domeinen, zoals: het primaire proces/de klant, medewerkers/HR, finance, governance, facilitair, ICT, middelen en materialen. Deze domeinen worden in overleg met u vastgesteld en samen et vertegenwoordigers van de verschillende domeinen wordt een risico analyse uitgevoerd op basis  van de HFMEA. Aan het eind vindt met het voltallige managementteam een confrontatie analyse plaats tussen de verschillende domeinen, om te voorkomen dat u risico’s beheerst in het ene domein en daarmee nieuwe risico’s creëert in andere domeinen.

Uiteraard kunt u de uitvoering van risicoanalyses ook combineren met trainingsactiviteiten, zodat uw medewerkers de methodieken leren en als onderdeel van de training de analyses daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.