Confrontatie analyse

Confrontatie analyse uitvoeren

Beschikt u over resultaten van diverse uitgevoerde risicoanalyses, maar merkt u bij de risicobeheersing dat er zich nieuwe risico’s ontwikkelen, omdat het beheersmaatregelen te éénzijdig zijn gekozen?  Staat risicobeheersing in het ene domein op gespannen voet met risicobeheersing in het andere domein?

Hubers Consultancy kan samen met een confrontatie analyse uitvoeren, waarin de verschillende resultaten in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld, op basis waarvan u keuzes maakt voor risicobeheersing op corporate niveau.

Onze werkwijze

Uitgangspunt bij de confrontatie analyse,  is dat u beschikt over meerdere risico analyses, die u in onderlinge samenhang wilt beoordelen. Indien u deze uitkomsten nog niet heeft, kunt u ook een risicoanalyse door ons laten uitvoeren op corporate  niveau, waar de confrontatie analyse een onderdeel van is (zie de beschrijving “uitvoering risicoanalyse”).

Met het voltallige managementteam/verantwoordelijken van de verschillende risicodomeinen vindt een confrontatie analyse plaats tussen de verschillende domeinen, om te voorkomen dat u risico’s beheerst in het ene domein en daarmee nieuwe risico’s creëert in andere domeinen. De adviseur van Hubers Consultancy bereidt de management bijeenkomst voor door de input van alle uitgevoerde risicoanalyses in een logische matrix te plaatsen voor de beoordeling.

Na de bijeenkomst vindt rapportage plaats. Dit houdt in dat de gemaakte keuzes en de prioriteiten beschreven worden en ook de aanvullende beheersmaatregelen vanuit de confrontatie analyse.

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.