Kwaliteitsmanagement en procesmanagement

Kwaliteitsmanagement

Aan uw organisatie worden in toenemende mate eisen gesteld aan uw kwaliteit. Enerzijds verwachten uw klanten een hoge mate van kwaliteit, maar ook overheden en ziektekostenverzekeraars stellen hoge eisen. Doorgaans hanteert een organisatie in de zorg specifieke normen voor het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Specifieke functionarissen worden aangesteld, zoals een kwaliteitsfunctionaris of een Risk-manager (zie ook risicomanagement). Niettemin bent u ook als Manager nauw betrokken bij het kwaliteitsmanagementsysteem. Immers, u bent hiervoor de eindverantwoordelijke!

Hubers consultancy kan u ondersteunen bij het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem op alle niveaus binnen uw organisatie. Daarnaast biedt Hubers Consultancy diverse trainingen aan op het gebied van kwaliteitsmanagement. Alle trainingen zijn specifiek afgestemd op de door u gekozen norm (ISO 9001, ISO 15224, ISO 15189, ISO 17025, JCI, NIAZ Qmentum, HACCP, NEN 7510, …..)

Procesmanagement

In elke organisatie vinden processen plaats, primair, bestuurlijk en ondersteunend. Procesmanagement richt zich op het waarborgen dat uw processen zodanig zijn ingericht en op elkaar  zijn afgestemd dat de bedrijfsdoelen worden gerealiseerd. Procesmanagement heeft betrekking op uw bestaande processen, op de implementatie van nieuwe processen en op het redesign van processen.

Hubers Consultancy kan u diverse trainingen en ondersteuning aanbieden op het gebied van procesmanagement.

Trainingen kwaliteitsmanagement

Trainingen Interne auditoren

Door middel van interne audits kunt u toetsen in hoeverre het systeem in uw organisatie voldoet aan de vereisten uit de door u gekozen norm of wet- en regelgeving en in hoeverre de door u gemaakte werkafspraken in de praktijk voldoende werkzaam en effectief zijn. Veel normen voor kwaliteitssystemen vereisen een vorm van interne audits.

Hubers consultancy kan u diverse trainingen aanbieden op het gebied van interne audits; de trainingen zijn doorgaans norm specifiek en op hoofdlijnen zijn er steeds 3 varianten:

  • De (theoretische) basistraining,, welke 2 dagen duurt en het gehele proces van voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een audit doorloopt aan de hand van casuïstiek en rollenspellen (interviews).
  • De praktijktraining, die 3 dagen (of langer, afhankelijk van het aantal audits dat wordt uitgevoerd) duurt en waarbij op dag 1 de audits worden voorbereid, op dag 2 worden uitgevoerd in de praktijk gecoacht door de docent en op dag 3 gerapporteerd.
  • Intervisie van auditoren is gericht op deskundigheidsbevordering van bestaande, reeds opgeleid auditoren en wordt doorgaans gedurende een of twee dagdelen periodiek georganiseerd.

De volgende trainingen voor interne auditoren zijn beschikbaar:

 

Overige trainingen kwaliteitsmanagement:

 

Advies kwaliteitsmanagement

Trainingen procesmanagement

Advies procesmanagement