Welkom bij Hubers Consultancy !

Hubers Consultancy is een organisatie adviesbureau met het werkterrein voornamelijk in de zorg. Hubers Consultancy is gevestigd op Aruba en in Nederland. Hubers Consultancy is sinds maart 2017 actief in het Caribisch gebied, met name het Nederlandstalig deel. In 2020 zullen ook activiteiten in Nederland worden opgestart.

Hubers Consultancy geeft advies en verzorgt trainingen en workshops op het gebied van risicomanagement, kwaliteitsmanagement, beleid en strategie en procesoptimalisatie. Wij kunnen ons beroepen op jarenlange ervaring in alle terreinen van de gezondheidszorg. Hubers Consultancy werkt nauw samen met experts in verschillende aandachtsgebieden, zodat een professionele ondersteuning gewaarborgd is.

Belangrijk kenmerk van onze werkwijze is dat wij de nadruk leggen op overdracht van kennis en vaardigheden, zodat u op termijn zelf in staat bent oplossingen te zoeken en te implementeren voor problemen waar u zich voor geplaatst ziet. Onze trainingen, workshops en masterclasses kenmerken zich door flexibiliteit en maatwerk:

  1. Samen met u richten wij de programma’s voor trainingen, workshops en masterclasses geheel naar uw wensen in
  2. Wij maken indien mogelijk gebruik van uw eigen materiaal en uw eigen structuren en stemmen de inhoud van onze trainingen en workshops af op uw specifieke processen en de specifieke context waarin u werkzaam bent. Daarnaast beschikken wij over experts op het gebied van voedselveiligheid en Arbo en milieu. Deze diensten worden ook buiten de gezondheidszorg aangeboden, zoals in hotels, de horeca en het bedrijfsleven.

Leest u meer over onze aangeboden producten en diensten:

Nieuw: Database voor beheer interne audits ISO 15189

Een tool waarmee u uw totale intern auditproces kunt beheren. U kunt aantoonbaar maken dat u daadwerkelijk alle aspecten van de ISO 15189 getoetst heeft en dat alle werplekken zijn bezocht. Daarnaast bevat de tool een audit jaarplanning, checklisten voor uw audits (op maat voor u ingericht), de resultaten van de uitgevoerde audits, de follow-up van de afwijkingen (m.b.v. de 4-O systematiek) en indicatoren ten behoeve van de monitoring en de managementbeoordeling (zowel procesindicatoren als prestatie indicatoren). Kijkt u snel via bovenstaande link voor meer informatie!

Over Chris Hubers
Contact